Käpit.fi

Vanha karjalainen talonpoikaissuku

Käppi on vanha karjalainen sukunimi, jota on esiintynyt Karjalankannaksella jo 1500-luvulla. Käppejä on ollut erityisesti Sakkolan ja Vuokselan alueella. Nimi on säilynyt viiden sadan vuoden ajan kirjoitusasultaan muuttumattomana. Esimerkiksi suomalaisen nimikirjan mukaan Viipurin linnassa on oleskellut 1550-luvulla Las Käppi niminen henkilö.

Sanan alkuperää ei voida tarkasti määritellä, mutta nimi saattaa juontua lisänimestä, jossa olisi 'käpälää' merkitsevä sana käppi ~ käppä ~ käpy. Karjalan kielessä 'käppä' merkitsee linnunjalkaa. Toisen selityksen perusteella nimellä voisi olla yhteys muinaisruotsalaiseen Kæbbe henkilönimeen.